När du vill ha fogfria golv

Alla som är intresserade av inredning tittar på golv. Själv blir jag lycklig av vackra golv, och lyckligast blir jag av trägolv. Det måste inte vara parkett, det får till och med vara grova träplankor, och de får vara gamla, bara de har skötts om ordentligt, så är det riktigt vackra. Även gamla stengolv gör mig lycklig, framför allt om de har gamla fossilavtryck. Då är jag tillbaka i min gamla skola. Där var hela trapphuset av sten, grå sten med fina fossilavtryck. Sådant gör en estet lycklig.

Ett golv ska vara jämnt, eller hur? Vem vill ha ett lutande eller buckligt golv? Det är ju självklart. Ändå kan man få golv med golvavjämning Västerås. Avjämning används som underlag före man lägger en matta och en parkett. Det blir helt enkelt en bättre yta, jämfört med konventionella underlag som betong. På det sättet behöver ytan inte finspacklas innan mattläggning. Det ger släta och plana golv. Det går snabbare och ger en säkrare installation. Den torkar snabbare. De ger friskare hus.

19 Sep 2017