Vad gör du vid dolda fel i hus?

Att man som köpare av ett hus, eller bostad har ett stort ansvar att själva finna fel som eventuellt kan finnas i bostaden, vet de flesta. Därför anlitar vi besiktningsmän och -kvinnor för det, innan vi låter köpet gå igenom. Men vad gör vi om vi hittar ett fel i huset som är orsakat många år innan vi flyttade in? Kan vi bevisa att huset hade detta fel och inte kunde upptäckas vid en vanlig besiktning? Svaret är ja, det går, men du kommer att behöva en skicklig advokat om du ska få betalt för att rätta till felet som begåtts.

Fyra saker som kan bli bevis

Ska man bevisa att det handlar om just dolda fel så gäller det att fyra punkter ska kunna uppfyllas och om vi snabbt radar upp dessa så ser de ut enligt följande:

  • De fel som finns i huset ska avvika från de uppgifter som säljaren har lämnat om bostaden eller huset.
  • Felet ska inte vara förväntat.
  • Felet ska inte ha upptäckts vid besiktningen eller en enkel undersökning.
  • Felet ska ha funnits i huset innan försäljningen och får inte ha uppkommit efter försäljningen.
  • Kan man som köpare påvisa sakerna i kombination med en skicklig advokat så kan man vinna en process om dolda fel i hus gentemot säljaren och få betalt för att åtgärda felet, till exempel en fuktskada. Läs mer om advokathjälp vid fel i dolda hus på www.gratisadvokat.net.

    8 Sep 2017